the spore ครองโลกกกกกก

posted on 20 Jun 2008 13:22 by maximas

ตัวที่สองแระ อืมเกมนี้จะซื้อตัวเต็มมาเล่นดีก่า แต่ยังไงก็จะสร้างให้ดีกว่านี้ เดี๋ยวจะเอาไปเพาะเลี้ยงเพิ่มประชากร ไว้ ครองโลกกกกก 555555  

Comment

Comment:

Tweet

อา...เล่นเป็นแต่เกมส์ที่ติดมากะไมโครซอฟ???

#2 By WednesdayChild on 2008-06-21 00:46

จ่าเล่นจังครับ ผมไม่ได้เล่นนานมากๆแล้ว เกม

#1 By มนุษย์กล่อง on 2008-06-20 17:59